Purity Vodka

Bibendum startade den 5 maj 2014 upp ett samarbete med Purity Vodka. Man tar helt sonika över distributionen av Purity Vodka från Symposion, en offensiv satsning för att ytterligare utveckla sin ställning på vodkamarknaden.